Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Телефони «гарячої лінії» та електронні адреси для звернень
Розгляд звернень і запитів, особистий прийом громадян є невід’ємною частиною діяльності прокуратури та гарантований Конституцією України.
Прокуратура спрямована на безумовне дотримання людиноорієнтованого підходу під час розгляду звернень, що визначено одним із стратегічних пріоритетів її діяльності.
До органів прокуратури відповідно до ст. 131-1 Конституції України можна звернутись:
 з питань досудового розслідування:
1. учасникам кримінального провадження або особам, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, щодо здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень органами досудового розслідування, процесуального керівництва у конкретних кримінальних провадженнях; нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
2. з питань міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або взаємодії з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями;
3. щодо підтримання публічного обвинувачення в суді;
4. щодо вчинення кримінального правопорушення;
5. щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
• з питань представництва інтересів держави в суді:
1. щодо представництва інтересів держави у бюджетній, кредитно-фінансовій сферах, з питань державної та комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, у сфері оборонно-промислового комплексу держави;
2. щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, та з питань банкрутства;
3. у випадках, пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
4. щодо представництва у сфері охорони дитинства.
 з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
Звертаємо увагу, що Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIІI доповнено Конституцію України статтею 131-1 і суттєво змінено форму реалізації повноважень органів прокуратури, зокрема виключено повноваження щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, здійснення представництва інтересів громадян у суді.
 
Звернення до Полтавської обласної прокуратури та окружних прокуратур Полтавської  області можна подати на електронну поштову адресу або на телефон «гарячої лінії»:
Найменування органу прокуратури
Електронна поштова адреса для інформаційних запитів
Номер телефону «гарячої лінії»
Полтавська обласна прокуратура

[email protected]

(0532) 56-30-03
Глобинська окружна прокуратура

[email protected]

(05365) 2-44-59
Диканська окружна прокуратура

[email protected]

(05351) 9-79-22
Кременчуцька окружна прокуратура

[email protected]

(0536) 73-14-10
Лубенська окружна прокуратура

[email protected]

(05361) 6-30-11
(05361) 6-30-10
(05361) 6-35-17
Миргородська окружна прокуратура

[email protected]

(05355) 5-25-63
(05355) 5-25-26
Полтавська окружна прокуратура

[email protected]

  (0532) 56-55-41
Решетилівська окружна прокуратура

[email protected]

 (05363) 2-13-45
 
Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції у обласній прокуратурі – (0532) 56-21-16.
У електронному зверненні має бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові;
2. місце проживання громадянина;
3. електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним;
4. викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати (ч. 3 п. 12 розділу І Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 06.08.2020  № 363).
Звернення, оформлені без дотримання зазначених вимог, повертаються заявнику з відповідними роз'ясненнями. 
Звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.