Г Р А Ф І К
 прийому громадян керівництвом
 прокуратури Полтавської області
 
 

 

Прокурор області

ГОЛИНСЬКИЙ

Ярослав Олегович

 

 

П‘ятниця

10.0012.00
 

Перший заступник прокурора області

ГЛУШКО

Андрій Михайлович

 
 
 

Вівторок

10.00 - 13.00

15.00 - 17.00

Четвер
10.00 - 13.00

 
 
Заступник прокурора області

ГАЛИЦЬКИЙ

Олег Васильович

 

 
Понеділок

 10.00 - 13.00

15.00 - 17.00

Четвер

15.00 - 17.00

 

Заступник прокурора області

ГРИЦАК

Олег Васильович

 

 

 

Середа

10.00 - 13.00

15.0017.00

 

 
 
 

 

 

Прокурор області приймає громадян за попереднім записом ( але не в день прийому) за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.
Заступники прокурора області приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу прокуратури області, керівником місцевої прокуратури.
Прийом громадян проводиться, якщо керівництвом не прийнято рішення про припинення розгляду звернення з порушеного питання відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» і громадянину письмово не повідомлялося про суть прийнятого рішення за його зверненням.
Контактний телефон відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів з питань розгляду листів та організації особистого прийому керівництвом прокуратури Полтавської області: тел. 60-81-26.

 
Організація прийому громадян
у прокуратурі Полтавської області
 
      Прийом громадян у прокуратурі Полтавської області  відбувається за адресою: м.Полтава, вул.1100-річчя Полтави, 7.
     Організація роботи зі зверненнями здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування громадянам конституційного права на звернення до органів державної  влади  та органів  місцевого самоврядування”  від 07.02.08 р. № 109/2008, а також наказів Генерального прокурора України № 357 від 20.12.2017 та № 430 від 30.12.2015.
       Прийом громадян працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Полтавської області проводиться щоденно з 10 до 13 та 15 до 18 години, у п‘ятницю та передсвяткові дні з 10 до 13 та з 15 до 16:45.
        Прокурором Полтавської області особистий прийом громадян здійснюється  з 10 до 12 години щосереди.
      Заступниками прокурора області особистий прийом громадян здійснюється згідно з графіком, затвердженим прокурором області.  
      Керівники структурних підрозділів апарату прокуратури області приймають  громадян  щоденно у робочий час відповідно до наданих повноважень.
      Звертаючись із письмовою заявою до органів прокуратури Полтавської області, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян”. Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

       Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

    20 лютого 2018 року набрав чинності наказ Генерального прокурора України від 20.12.2017 № 357 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2018 року №65/31517.

    З метою виконання положень статті 5 Закону України «Про звернення громадян» Інструкцією передбачено право громадян надсилати письмові звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).
    У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
     Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщується на офіційних веб-сайтах Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур. Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
     Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявнику із відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня їх надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».
Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.

     Не підписане електронне звернення, а також звернення, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

      На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 №577-VIII, з метою забезпечення можливості подання громадянами письмових звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного та телефонного зв’язку, починаючи з 28.10.2015 в прокуратурі Полтавської області визначено:

- адресу електронної пошти для роботи з електронними зверненнями громадян: zvern@pol.gp.gov.ua;

- номер контактного телефону для отримання усних звернень: (05322) 60-81-26

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

У разі отримання звернення, у якому порушуються питання, які не відносяться до компетенції прокуратури, звернення в 5-денний термін направляється за належністю до компетентних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, про що письмово повідомляється заявнику.

 
           Відповідно до статті 8 закону України про звернення громадян не розглядаються повторні звернення з одного і тогож питання, якщо перше вирішено по суті. Не проводится прийом громадян які отримали відповідь за підписом Генерального прокурора України чи прокурора області (виконувача обов‘язків) з повідомленням про припинення листування за їх скаргами.
 
 

                                                                              З р а з о к

                                                                           заяви (скарги)

 
 
                                                                Прокурору Полтавської області
                                                               
 
                                                                Прізвище, ім’я, по батькові
                                                                заявника, поштова адреса,
                                                                телефон

               

                                                     Заява (скарга)

 
         Суть оскаржуваного питання _____________________________________
         Вимога (прохання) до прокурора __________________________________
 
 
 
 
  
 
   Дата                                                                                                      Підпис