Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
Графік та години прийому
Особистий прийом громадян керівництвом обласної та окружних прокуратур здійснюється у встановлені дні та години згідно з графіком, затвердженим керівником органу прокуратури, а працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури та прокурорами окружних прокуратур – у день їх звернення у робочі дні з 9 по 13 годину та з 13 години 45 хвилин по 17 годину 30 хвилин, у п’ятницю – з 9 по 13 годину та з 13 години 45 хвилин по 16 годину 15 хвилин, як правило, у порядку черговості або за дорученням керівництва.
Керівником обласної прокуратури прийом громадян проводиться за попереднім записом.
Попередній запис громадян на особистий прийом до керівника обласної прокуратури здійснюється відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури на підставі письмової заяви громадянина, в якій викладається суть порушеного питання та до якої додаються копії оскаржуваних відповідей за його попередніми зверненнями. Запис розпочинається наступного дня після проведення зазначеними керівниками особистого прийому та завершується за п’ятнадцять днів до передбаченої графіком дати здійснення прийому.
Перед початком прийому громадян, а також під час попереднього запису на особистий прийом відповідальні підрозділи з’ясовують прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання або іншу адресу, за якою йому може бути надана відповідь, номери контактних телефонів (за бажанням громадянина) чи відомості щодо інших засобів зв’язку, а також суть порушеного питання, вивчають матеріали, які подає громадянин на обґрунтування своїх вимог. Отримання інших відомостей про громадянина чи його представника та інформації, що не стосується його звернення, забороняється.
Під час звернення на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, а в разі представництва ним інтересів інших осіб, у тому числі здійснення їх захисту, – також документи, що підтверджують відповідні повноваження, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством.
Керівник обласної прокуратури приймає громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено їх заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.
Заступники керівника обласної прокуратури приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу цієї прокуратури, керівником окружної прокуратури, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень.
Адреса приймальні обласної прокуратури: вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава, 36000
Телефон відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів: (0532) 56-30-03.
Порядок прийому громадян у Полтавській обласній прокуратурі на виконання ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» врегульовано Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 № 363.
Розгляд звернень і запитів, особистий прийом громадян є невід’ємною частиною діяльності прокуратури та гарантований Конституцією України.
Прокуратура спрямована на безумовне дотримання людиноорієнтованого підходу під час розгляду звернень, що визначено одним із стратегічних пріоритетів її діяльності.
Відповідно до ст. 131-1 Конституції України органи прокуратури вирішують звернення з питань:
 досудового розслідування:
- учасників кримінального провадження або осіб, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, щодо здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень органами досудового розслідування, процесуального керівництва у конкретних кримінальних провадженнях; нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
- міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або взаємодії з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями;
- вчинення кримінального правопорушення;
- вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
• підтримання публічного обвинувачення в суді.
• представництва інтересів держави в суді:
- щодо представництва інтересів держави у бюджетній, кредитно-фінансовій сферах, з питань державної та комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, у сфері оборонно-промислового комплексу держави;
- щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, та з питань банкрутства;
- у випадках, пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
- щодо представництва у сфері охорони дитинства.
 нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Звертаємо увагу, що Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIІI доповнено Конституцію України статтею 131-1 і суттєво змінено форму реалізації повноважень органів прокуратури, зокрема виключено повноваження щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, здійснення представництва інтересів громадян у суді.
Звернення до Полтавської обласної прокуратури подаються:
– поштовим зв’язком на адресу Полтавської обласної прокуратури: вул. 1100-річчя Полтави, 7, місто Полтава, 36000
– через скриньку «Для скарг і заяв» за адресою: вул. 1100-річчя Полтави, 7, місто Полтава, 36000 (хол адміністративної будівлі)
– шляхом подання електронного звернення за визначеною формою https://pol.gp.gov.ua/ua/treatment.html (крім депутатських звернень та запитів)
–  на електронну поштову адресу[email protected]
– зателефонувавши на телефон «гарячої лінії»:(0532) 56-30-03
під час особистого прийому
Запити на інформацію до Полтавської обласної прокуратури подаються:
– поштовим зв’язком на адресу Полтавської обласної прокуратури: вул. 1100-річчя Полтави, 7, місто Полтава, 36000
– через скриньку за адресою: вул. 1100-річчя Полтави, 7, місто Полтава, 36000 (хол адміністративної будівлі)
– на електронну пошту: [email protected]
– зателефонувавши за номером телефону: (0532) 56-30-03
– шляхом заповнення електронної форми запиту
– під час особистого прийому. 
Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції, у тому числі звернень – (0532) 56-21-16.
У зверненні має бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові;
2. місце проживання громадянина;
3. викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Водночас електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати (ч. 3 п. 12 розділу І Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 06.08.2020  № 363).
Звернення, оформлені без дотримання зазначених вимог, повертаються заявнику з відповідними роз'ясненнями. 
Звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

ІНСТРУКЦІЯ про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України

ІНСТРУКЦІЯ про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України

Графік прийому громадян керівництвом Полтавської обласної прокуратури