Г Р А Ф І К
 прийому громадян керівництвом
 прокуратури Полтавської області
 
 

 
Прокурор області
 

КАРМАЗІН

Микола Анатолійович

Вівторок
 
10.00 – 13.00
 
 
Перший заступник прокурора області
 

ЛЕГЕНЬКОВСЬКИЙ

Олександр Володимирович

 
Середа
 
15.00 – 17.00

 
 
Заступник прокурора області

 

ПЛЕСКАЧ

Олег Юрійович

 
 
Четвер
 
15.00 – 17.00
 

Заступник прокурора області

САВЕНКО

Олександр Анатолійович

 

 
п‘ятниця
 
15.00 – 16.45
 
Заступник прокурора області
 

ГАЛИЦЬКИЙ

Олег Васильович

 
 
 

Понеділок
 
15.00 – 17.00
 

Прокурор області  приймає громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.
Заступники  прокурора області приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими  керівником самостійного структурного підрозділу прокуратури області, керівником місцевої прокуратури.
 

 
Організація прийому громадян
у прокуратурі Полтавської області
 
      Прийом громадян у прокуратурі Полтавської області  відбувається за адресою: м.Полтава, вул.1100-річчя Полтави, 7.
     Організація роботи зі зверненнями здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування громадянам конституційного права на звернення до органів державної  влади  та органів  місцевого самоврядування”  від 07.02.08 р. № 109/2008, а також наказів Генерального прокурора України № 295 від 27.10.2015 та № 430 від 30.12.2015.
       Прийом громадян працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Полтавської області проводиться щоденно з 10 до 13 та 15 до 18 години, у п‘ятницю та передсвяткові дні з 10 до 13 та з 15 до 16:45.
        Прокурором Полтавської області особистий прийом громадян здійснюється  з 10 до 13 години кожного вівторка.
      Заступниками прокурора області особистий прийом громадян здійснюється згідно з графіком, затвердженим прокурором області.  
      Керівники структурних підрозділів апарату прокуратури області приймають  громадян  щоденно у робочий час відповідно до наданих повноважень.
       У прокуратурі Полтавської області  в доступному для громадян місці встановлено скриньку “Для скарг і заяв”. Кореспонденція із скриньки виймається щодня спеціально призначеним працівником. На зверненнях робиться відмітка “Із скриньки для скарг і заяв”, вказується дата виїмки, після чого вони передаються на реєстрацію і розгляд.
       Звертаючись із письмовою заявою до органів прокуратури Полтавської області, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян”. Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

       Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

      На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 №577-VIII, з метою забезпечення можливості подання громадянами письмових звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного та телефонного зв’язку, починаючи з 28.10.2015 в прокуратурі Полтавської області визначено:

- адресу електронної пошти для роботи з електронними зверненнями громадян: zvern@pol.gp.gov.ua;

- номер контактного телефону для отримання усних звернень: (0532) 60-81-26

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

У разі отримання звернення, у якому порушуються питання, які не відносяться до компетенції прокуратури, звернення в 5-денний термін направляється за належністю до компетентних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, про що письмово повідомляється заявнику.

 
           Відповідно до статті 8 закону України про звернення громадян не розглядаються повторні звернення з одного і тогож питання, якщо перше вирішено по суті. Не проводится прийом громадян які отримали відповідь за підписом Генерального прокурора України чи прокурора області (виконувача обов‘язків) з повідомленням про припинення листування за їх скаргами.
 
 

                                                                              З р а з о к

                                                                           заяви (скарги)

 
 
                                                                Прокурору Полтавської області
                                                               
 
                                                                Прізвище, ім’я, по батькові
                                                                заявника, поштова адреса,
                                                                телефон

               

                                                     Заява (скарга)

 
         Суть оскаржуваного питання _____________________________________
         Вимога (прохання) до прокурора __________________________________
 
 
 
 
  
 
   Дата                                                                                                      Підпис